Eğri Vurgu

44

O ve e gibi dairesel harflerde, karakterin iç boşluğunu oluşturan parçadır. Eğri vurgu büyük O harfindeki gibi kapalı ve büyük G harfindeki gibi açık olabilir.