Düzeltme İptali (Kalsın)

107

Hataları belirtmek amacıyla, matbaacılar, tasarımcılar, editörler ve müşteriler arasında yanlışlığa yer vermeyecek şekilde iletişim kurmak için kullanılan işaretlerdendir.