Duygu İkonu

88

Elektronik iletişimde duyguları ifade etmek için kullanılan karakterlerdir. Duygu ikonları gönderilen mesaja duygu eklenmesine olanak sağlar. Alıcının metni algılama şeklini belirler. Kısa metinler yanlış anlaşılabileceğinden gülümseme ikonları kullanılır.