Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

55

Cemer‘in (Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş.) üçüncüsünü düzenleyeceği Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın amacı; kent yaşamının getirdiği alışkanlıkları değiştiren, yoğun kent ortamında çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı canlandıran DÜNYA BİR OYUN PARKI tasarımlarına yönelik yenilikçi ve yaratıcı fikirleri desteklemektir.

YArışmaya ait içerik bilgisi ve şartname detaylarını sizinle paylaşıyoruz.

Tema

DÜNYA BİR OYUN PARKI projelerinin bugünün ve yarının çocuklarına yönelik, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak geleceğin OYUN ve OYUN EKİPMANLARININ tasarlanmasıdır.

Kategorilerle ve Katılım Şartları

Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Genel Kurallar

Öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerde belirtilmiştir.

1. Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.

2. Yarışmaya cemerdustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

3. Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/ yarışmacılara aittir.

Öğrenci Kategorisi

1. Yarışma katılımı için ön şart, lisans veya yüksek lisans derecelerinde öğrenci olmaktır.

2. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

3. Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı fakültelerine bağlı tüm bölüm- lerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.

4. Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin (6.3) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

5. İlgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2018 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Profesyonel Kategorisi.

1. Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

2.Yarışmaya katılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması koşulu aranır.

3. Grup katılımlarında grup elemanlarının en az bir profesyonelin (2) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

Katılım Şekli

Yarışma başvuruları;

“www.cemerdustengercege.com” web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru yarışmacıların yarışma şartnamesini kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

1. Birinci Aşama: Başvuru hesabının oluşturulması

Başvuru hesabını oluşturmak için yarışmacıların kimlik bilgilerinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt eksiksiz tamamlandığında yarışmacıların projelerini yükle- meleri için başvuru hesabı oluşturulacaktır. Başvuru hesabına erişim sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan RUMUZ ve HESAP ŞİFRESİ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler başvuruda beyan edilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Yarışmacılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2. İkinci Aşama: Proje teslimi

Başvuru hesabına giriş yapılarak projeye dair görseller ve tasarım açıklarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi yapılır. Proje görselleri üç (3) adet A3 boyutta paftadan oluşacak ve dijital paftadan oluşacak ve dijital olarak sisteme yükle- necektir.

3. Proje paftalarında ve yazılı açıklamalarında

Yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje proje yarışma kapsamından çıkartılacaktır. Her bir başvuru için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak belirleneceğinden yüklenen pafta ve metinler doğrudan RUMUZ ile eşleştirilecektir. Bu sebeple tasarımcılar tarafından paftalara RUMUZ bilgisi de eklenmemelidir

4. Paftalar; ÜRÜN GÖRSELLERİ (A), KULLANIM SENARYOSU (B), ve TEKNİK ÇÖZÜM BİLGİLERİ (C)
şeklinde kurgulanmalıdır.

A: Perspektif görünümünü içeren görsel/ görselleri üzerinde barındıran açık renkli arka plana sahip pafta,

B: Ürün kullanım senaryosu veya A paftasını destekleyici görselleri içeren pafta,

C: Ürün malzemesi, üretim teknolojisi, ölçü ve teknik özellikleri ile ilgili detayları içeren pafta.

5. Her bir paftanın 150dpi çözünürlükte ve en fazla 5mb büyüklükte olması ve yatay olarak kurgulanması gerekmektedir. Dosya uzantısı jpeg formatında olmalıdır. Projenin yazılı açıklamaları sistemde belitilen TASARLANMA AMACI (500 karakter), YENİLİKÇİ YÖNLERİ (500 karakter) ve ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (200 karakter) alanlarına metin olarak yüklenecektir. Bu nedenle görsellerde metin kullanımını azami seviyede tutulması tavsiye edilir. Proje açıklamaları sistem tarafından jüri değerlendirilmesinde kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerleştirilecektir.

Yarışma Takvimi

1.

Duyuru Tarihi : 10 Nisan 2018
Son Başvuru Tarihi 30 KAsım 2018 – 17.00
Jüri Değerlendirmesi : 14-16 Aralık 2018

2. Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta yoluyla bilgi verilecektir.

3. Cemer yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgiler internet sayfası aracılığıyla ilan edilecektir.

Ödüller

1. Başvuranlar arasında her iki kategoride ayrı ayrı birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri olmak üzere toplamda 6 adet ödül ve halk oylaması ile mansiyon ödül/ödülleri verilecektir.

2. Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü : 2.500€
İkincilik Ödülü : 1.500€
Üçüncülük Ödülü : 1.000€
Öğrenci Mansiyon : 500€

3. Profesyonel Kategorisi

Birincilik Ödülü : 5.000€
İkincilik Ödülü : 3.000€
Üçüncülük Ödülü : 2.000€
Profesyonel Mansiyon : 1.000€

4. Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı taktirde, juri ödül vermeme hakkını saklı tutar.

5. Yarışmada ödül kazanan katılımcılara ödülleri CEMER Kent Ekipmanları A.Ş.’nin karar vereceği bir tarihte gerçekleşecek olan ödül töreni sırasında banka havalesi ile ödenecektir.

Jüri

1. Jüri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerinin akademik temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ve ulusal ve uluslararası profesyonellerden oluşacaktır. Jüri heyeti listesi yarışma takvimi süresince güncellenecektir. Güncellemeler yarışma web sitesinde yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Marinella Ferrara Politecnico di Milano, PAD Journal

Prof. Dr. Özlem Er
İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı

Dr. Oktan Nalbantoğlu On Tasarım Kurucusu, Yüksek Peyzaj Mimarı

Belemir Dalokay
Dalokay Tasarım Atölyesi Tasarım Direktörü ve Yöneticisi

Sertaç Ersayın
ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı

Kunter Şekercioğlu
Kilittaşı Design -Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Can Kubin
Yüksek Şehir Plancısı. O.D.T.Ü. Şehir ve Planlama Bölümü Ek zamanlı Öğretim Görevlisi. Promim Kurucu Ortağı.

Öğr. Gör. Dr. Deniz Aslan Yüksek Mimar – Peyzaj Mimarı İTÜ Mimarlık Böl.

Sudhir Sharma
Endüstriyel Tasarımcı. Designindia’nın kurucusu Uluslararası Tasarım dergisi POOL Magazinin Yayıncı ve Editörü. Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi.

Ayça Mehlig
Yüksek Peyzaj Mimarı
Onaylı Oyun Alanı Güvenlik Denetmeni Geprüfte Sachkundige gemäß DIN EN 1176/17 ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH – CEO/Partner

Engin Aktaş
Yüksek Peyzaj Mimarı
PTM Proje Tasarım Merkezi

Remzi Adıyaman
Plant Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Değerlendirme Ölçütleri

1. Yarışmaya katılan projeler;
Oynanma sırasında sunulan deneyim
Yenilikçilik ve özgünlük, Yaratıcılık,
Ve uygulanabilirlik,
ölçütleri üzerinden ve bu ölçütlerin alt açılımlarını da içerecek şekilde jüri tarafından bir bütün olarak değerlendirileceklerdir.

2. Salt çoğunluk oluştuğunda jüri değerlendirme yapabilir.

3. Jüri tarafından ilk 3 belirlendikten sonra web sitemizde açılacak olan “halk oylaması” sistemi ile mansiyon ödülü verilecektir.

4. Mansiyon ödülüne seçilen tasarım halk oylaması tarafından belirlenmiş olacaktır.

Tasarım Hakları

1. Sinai Mülkiyet Kanunu uyarınca, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, masrafları kendilerince karşılanarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Başvuru ile ilgilenen tasarımcılar http://www.tpe.gov.tr adresinden gerekli bilgiye ulaşabilirler.

2. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışma sergisinde yer almaya değer görülen tasarımları, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

3. Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da söz konusu hakları devir almak isterse, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. Bunun yanında yarışmada derece alan projelerin lisansının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. haricinde herhangi bir firmaya verilmesi yasaktır.

4. Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., uygun bulduğu projeleri satın alma girişiminde bulunabilir.

5. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları/manevi haklar saklıdır.arımcıya aittir.

6. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

7. Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların başvuru esnasında kişisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmeleri durumunda; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Yarışma sekretaryası ve başvuru yükleme tarihinden sonra Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Başvuru esnasında kişisel bilgilerin saklı tutulmasına yönelik bir talepte bulunulmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

8. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş.’yi bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

9. Jüri Heyeti’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında değişiklik yapılabilir.

10. Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi muafiyet sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

Yarışma Sekreteryası ve İletişim Bilgileri

Adres : Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. Bahçelievler Mahallesi, 430 Sokak, No: 16 35375 Torbalı – İZMİR / TÜRKİYE

E-mail : info@cemerdustengercege.com
Web : cemerdustengercege.com
Facebook : facebook.com/cemerdustengercege
Instagram : instagram.com/cemerdustengercege