Dullar, Yetimler ve Hipolar

147

Dullar: Paragrafın en sonunda tek başına kalmış kelimelerdir. Görselde ki Dullar örnek olarak verilmiştir. Kırmızı ile belirtilen Dul’dur. Soldan blok yazılarda dullara çok daha az rastlanır. Böyle bir durumda elle müdahale ederek dulun yanına başka kelimeler getirmek gerekir.

Yetimler: Bir paragrafın ya da arka sayfanın başına gelerek tek başına kalan son kelimesidir.  Yetimlerden olabildiğince kaçınmak gerekir. Görselde ki Yetimler örnek olarak verilmiştir. Kırmızı ile belirtilmiştir.

Hipo: Hem dul olup hem de tirelemeye sahip olan yani sadece yarısı paragrafın sonunda kalan kelimedir. Hipolar çoğunlukla tirelenmesi gereken, hem sağ hem sol blok sütunlarda görülürler. Görselde yine örneği kırmızı ile belirtilmiştir.