Doku

229

Doku, bir nesnenin uyandırdığı histir. Yumuşak, sert, pürüzlü, pürüzsüz gibi. Aynı zamanda mekanın karakter ve özelliklerini tanımlamak içinde kullanılır. Bir mekanın dokusu, kullanılan malzeme ya da nesneler ile belli fikirlere yapılan göndermeler manipüle edilir.