Devamlılık

189
full set of domino pieces over wooden table background

Belli grup öğelerin aralarında bulunduğu ilk bakışta anlaşılan ilişkidir. Görsel devamlılık taşıyan ve sergileniş biçimlerinden hepsinin aynı değeri temsil ettikleri anlaşılan görsel unsurlar bütünüdür.