Dentil

287

Korniş üzerinde tekrarlayarak devam eden küçük karelerden oluşan dizidir. İki diş arasında genellikle genişliğinin yarısı kadar boşluk bırakılır.