Dekonstrüktivizm

294

Bir metni bozarak altında yatan mesajı okuyabilmeye yönelik edebi süreçtir. Dekonstrüktivizme göre dil değişkendir ve yazarla okurun durumuna göre çok farklı okumalar yapılabilir. Bu mimarlık akımı filozof Jacques Derrida’nın geliştirdiği temeller üzerine kurulmuştur. Üç boyutlu biçimler 21.yüzyılın ihtiyaçlarına göre parçalanır sonra tekrar birleştirilir. Görselde ki London Metropolitan Üniversitesi düzensiz formların bir araya getirilmesi ile oluşmuştur.