Çevresel İllüstrasyon

246

Dış mekanda kullanılan yönlendirme işaretlerine katkıda bulunan görsellerdir. Bu alandaki illüstrasyonlar perakende, eğlence, ulaşım firmaları tarafından marka kimliğini iletmek amacıyla sipariş edilir. Görselde Studio Myercough tarafından Londra’daki Deptford treniprojesi için hazırlanan çalışmadır.