Caxton, William

241

İngiltere’ye matbaayı ilk getiren ve ilk kullanan İngiliz tüccar, diplomat, yazar ve matbaacıdır. William Caxton çoğu kitabını Ingilizce olarak basmış ve ingiliz dilinin standartlaşmasını ve kurallaşmasına katkıda bulunmuştur. Yazı günümüzün getirdiği teknolojik değişimlerden faydalanmaya devam ediyor ve edecektir. Görselde Caxton’un bastığı ilk kitap olan Geoffrey Chaucer’in Canterbury Hikayeleri adlı kitabından bir ağaçbaskı görülmektedir.