Dipnotlar

Sayfanın alt kısmına yerleştirilirler. Genellikle gövde metinlerinden daha küçük puntoda yazılır. Rakamlar, harfler, asteriksler, hançerler, çift hançerler vb. gibi tipografik sembollerle temsil edilir.  Daha fazla sembole ihtiyaç duyulursa, diziye devam edebilmek için sembolleri üç kez veya dört kez tekrarlamalısınız.

Dikey Hizalama

Metnin kutu içinde dikey düzlem boyunca hizalanmasıdır. Metin, metin kutusunun üst, alt ve orta kısmına hizalanır.

Didot Puntosu

Pierre Fournier tarafından ortaya çıkarılan bir sisteme dayalı tipografik ölçü birimidir. Didot puntosu Avrupa ülkelerinde yaygın kullanılmıştır ve bir punto 0.376 mm'ye eşittir. Görselde Fournier'nin punto sisteminin Manuel Typographique'den alınan skalası görülmektedir.

Daraltılmış

Yazı karakterinin roman özelliğine göre daha dar olan türüdür. Daraltılmış türler kullanım alanlarının az olduğu durumlarda kullanılır. Her font daraltılmış türü içermediği için tasarım yapmadan önce kullanacağımız fontun özelliğini bilmemiz gerekir. Görselde, daraltılmış font örnekleri görülmektedir.
Cilt payı, sayfanın cilt marjındaki ince uzun alandır. Cilt payı, ciltleme sırasında çoğunlukla dikilir ve sayfanın en kenarındaki bu alana basılan şeyin görünmesine engel olur. Buradaki bilgiler kaybolur veya okuması zorlaşabilir. Kolon arası payı ise yan yana duran metinlerin...

Caxton, William

İngiltere'ye matbaayı ilk getiren ve ilk kullanan İngiliz tüccar, diplomat, yazar ve matbaacıdır. William Caxton çoğu kitabını Ingilizce olarak basmış ve ingiliz dilinin standartlaşmasını ve kurallaşmasına katkıda bulunmuştur. Yazı günümüzün getirdiği teknolojik değişimlerden faydalanmaya devam ediyor ve edecektir. Görselde...
Büyük ve küçük harflerin yazıda veya baskıda kullanımı. Büyük harf düzeninde her harf büyüktür. Bazı yazı karakterleri, sadece büyük harf düzeninde mevcuttur. Büyük harf olarak yazılmış metinlerin okunmasının güç olduğu düşünülür.

Braille

Görme engelli insanlar için oluşturulmuş, harfler ve sayılar için tasarlanmış kabartma noktalar ile tasarlanmış okuma yazma yöntemidir. Braille sistemi Louis Braille  tarafından 1821 'de tasarlanmıştır. Noktaların varlığına ve yokluğuna dayanan dikdörtgen martis kullanılır. Noktalama imleri, özel nokta kombinasyonlarıyla temsil...

Bölme İşareti

Noktalama işareti olarak kullanılan tipografik semboldür. Bölü çizgisi, eğik çizgi ve yatık çizgi olarak da anılır. Ve/veya gibi kelimeler veya kelime grupları arasında açık ve güçlü bağlantılar kurma amacı taşır. Şiirdeki bir dizenin sonunu belirtmek içinde kullanılabilir.

Büyük Parantez

Büyük kıvrımlı parantez en fazla matematik veya metin gösterimlerinde kullanılır. Büyük parantezler birlikte oldukları düşünülen metin parçalarını çevreler.
Bodoni adıyla bilinen yazı karakterini tasarlayan gravürcü, matbaacı ve tipograficidir. Bodoni'nin yüksek teknik becerisi karakterlerin oluşumunda etkisi büyüktür.

Bitişik Yazı

El yazısını taklit etmek için tasarlanmış birleşik yazı gibi gözüken yazı karakterleridir. El yazımında olduğu gibi türevlerinin okunması daha kolay olabilir. Bazıları keçeli kalemle yazılmış gibi görünebilir. Bazıları daha dekoratiftir.Bazıları daha doğaçlama bir el yazısı stiline sahiptir. Görsel Brush...
Belli harflerin yan yana gelerek oluşturduğu karışmayı önlemek için iki veya üç karakterin tek bir öğe oluşturacak şekilde birleşmesidir. Yukarıdaki tasarım GO GO Plastik için Jam Factory tarafından tasarlanan kimliktir.

Birimler

Tipografi, farklı öğelerinin büyüklüklerini saptamak için ölçüler kullanılır. Bazı yaygın ölçü birimleri verilmiştir. Punto: Tipografik boyutları tanımlarken kullanılan ölçü. Pika: Satır uzunluklarını tanımlamak için kullanılır. Mezür: Bir metin satırının uzunluğu.

Bezekler

Sayfa kenarlarını süslemek için kullanılan dekoratif tipografik karakter. Yukarıdaki görsel freedesignfile.com alıntıdır.
Bir kelimedeki veya metindeki karakterlerin arasındaki boşluk miktarı baştan başa değiştirilebilir. Dijitalleşmeyle birlikte, harflerin birbirine yakın ve hatta negatif boşluk şeklinde düzenlenebilmesi olanaklı oldu. Yazı büyüklüğü arttıkça karakterlerin arasındaki boşlukta artmış olur. Büyük yazılarda harf boşluk düzenini azaltmak gerekir.
Başlık veya sunum yazı karakterlerinin uzun metinlerde kullanılması uygun olmaz. Okunması güçleşir. Başlık fontları genellikle en ağır ağırlıkta ve sayfada en etkili görünecek şekildedir. Büyük ölçekte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Metni çevrelemek ve içine almak için kullanılan tipografik karakterler. Açık ayraçlar bir metnin içine bir kelime veya açıklama eklemek için kullanılan yuvarlak ayraçlardır.Kare, kapalı ya da köşeli ayraçlar bir metnin içerisine yazardan başka birisi tarafından eklenen kelimeleri yerleştirmek için kullanılır. Kıvrımlı...

Arapça ve Arap

Orta Doğu ve Kuzey Afrika boyunca konuşulan antik sami dili ve bu dili konuşanların kültürü. Arapça sağdan sola doğru okunur. Arap sayıları Latin alfabesiyle bir arada kullanılmaktadır. Arap sayı sistemi on rakamlıdır. ( 0, 1, 2, 3, 4, 5,...

Anatomi

Tipografik karakterleri oluşturan çizgilerdir. Her harf çeşitli bileşen parçalardan oluşmuş gövdedir. Bu parçaların incelenmesi anatomidir. Yukarıda ki görsel Love of Graphics kaynaklıdır
- Advertisement -

Powered by Creative Market

Son Yazılar

0BeğenenlerBeğen
77TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et
197TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone