Foster, Sör Norman

1935 yılında Manchester'da doğdu. 1975 yılında İngiltere'de 'Willis, Haber and Dumas ofis binasını tasarlamış genç bir mimardır. Yirmi birinci yüzyıl mimarlık hareketinin de öncülerindendir. Mimar, modernist tasarım yaklaşımı ile ekolojik duyarlılığa yönelmiştir. Görselde Londra'daki Swiss Re Headquarters binasının tasarımı...

Genius Loci

Bir bina veya yerin, kendine özgü atmosferidir. Genius Loci yerin ruhu anlamındadır. Bir yer vaya binanın peyzaj tasarımı ya da ışığın kullanımı ile güçlendirilebilir.

Dünya Fuarı

Eyfel Kulesi 324 metre yüksekliğine sahiptir. 1889'da Paris'te gerçekleştirilen Dünya Fuarı için yapılmıştır. Bu şaheseri mühendis Gustave Eiffel tasarlamıştır. 18.038 parça yapısal demir, 2,5 milyon perçinin kullanıldığı kule 7300 ton ağırlığındadır. Demirin termal genleşmesi nedeniyle 18 cm'ye kadar hareket...

Akropol

Kale ya da savunma amaçlı bir yerleşimde yüksekçe bir zemine inşa edilen yapıdır. Akropol kelimesi Yunanca acron (uç, köşe) ve polis (kent) kelimelerinden üretilmiştir. Avrupa'nın pek çok yerinde örneklerine rastlanabilir. En ünlüsü ise Yunanistan'ın Atina kentindeki, Akropol'dür.

Blobitecture

Organik formlar, yuvarlak ve eğimli yüzeyler genellikle CAD programları kullanılarak üretilen karakterize edilen mimarlık akımıdır. Bu terim tüm kıvrımlı ve garip formlara sahip binaları nitelemek için kullanılmıştır. Görselde İngiltere, Gateshead'deki Sage Centre binası görülmektedir. Bu bina Blobitecture örneğidir.

Anıtsalcılık

İdeolojik ya da sembolik bir işleve sahip olan büyük ölçekli yapılar üreten mimari anlayıştır. Kuveyt Kuleleri buna en iyi örnektir. Üç betonarme kuleden oluşur. Ayrıca içinde restoran, manzara izleme kulesi ve su deposu yer alır. En küçük kule elektrik...

Bazilika

Roma döneminde, geleneksel olarak ticari ve hukuki işlerin görüldüğü çatıyla örtülü olan yapıdır. Bazilika, boyuna sıralanmış sütun dizileri ile neflere bölünmüştür. Roma İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığa geçişiyle bazilikalar ibadet mekanları halini almıştır. Sonrasında Papa'nın konuşmasını yaptığı kliselerde bazilika şeması kullanılmıştır.

Dikilitaş

Uzun, ince yukarıya çıktıkça sivrilen, piramidal bitişe sahip olan anıt. Dikilitaşlar çok eski dönemlerden beri yapılmıştır . Sembolik anlam taşırlar ve çoğunlukla üzerlerinde yazılar bulunur. Antik Mısırlılar tapınaklarının giriş kısmına güneş tanrısı Ra'yı temsil eden çift halinde dikilitaş yerleştirmişlerdir....

Dor Düzeni

Klasik Yunan Mimarisinin üç öğesinden biridir. Bunlar, dor, iyon ve korent düzenidir. Dor düzeninde sütunlar düz stilobat üzerine yerleştirilir. Sütunların gövdeleri üzerinde paralel olarak yirmi yiv yer alır. Gövdeden dışarı taşarak sade ve yuvarlatılmış başlıkla son bulur.

Anıt

Bir kişi veya olayı hatırlamak için inşa edilmiş yapılardır. Bu anıtlar çok farklı biçimde olabilir; mezar, heykel ya da çeşme gibi. Her dönemde inşa edildikleri gibi önemini yirminci yüzyılda arttırmıştır.

Boyalı Kızlar

ABD'de örnekleri bulunan, çok renkli inşa edilmiş ve kalkan duvarlı konut tipi için kullanılan bir terimdir. Bu yapılarda farklı bölüm ve ahşap işçiliğini vurgulamak üzere farklı renklerde boya kullanılmıştır.

Art Deco

Mimari, dekoratif sanatlar ve mobilya eşyaları gibi alanlarda uygulanan bir tasarım tarzıdır. Art Deco mimarisinin karakteristik özellikleri stilize edilmiş doğal formlar, geometrik süslemeler, simetrik tasarım anlayışıdır. Yukarıda ki görselde New York'ta bulunan ve Art Deco tarzında tasarlanan Rockefeller Binası görülmektedir.  

Barselona Pavyonu

Barcelona Pavyonu 1929 Uluslararası Fuarı için tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Alman mimar Ludwig Mies van der Rohe tasarladığı geçici yapıdır. Açık ve modern bir Almanya imajı yansıtmak istenilmiştir. Yapı yatayda ve dikeyde kayan panolardan oluşur ve çok dengeli bir kompozisyona...

Asimetri

Simetrinin olmadığı durum. Mimarlıkta bu dengenin yokluğu anlamınada gelebilir. Tasarımda ağırlığı bir tarafa vermek olarakta anlaşılabilir. China Insurance Group'un merkez binası için açtığı yarışmayı kazanan tasarım, Coop Himmelb(l)au'dan.

Arkat

Kolon ya da ayaklarla desteklenmiş kemer ya da tonoz ile örtülü kapalı pasaj veya geçittir. Arkatlar bazen bina içlerinde üstü kapalı olurken bazende üstü şeffaf olabilir. Çekici ve atmosferik yapıya sahiptirler.

Alkov

Bir odanın duvarında yer alan oyuntu ya da girintidir. Genellikle kahvaltı köşesi olarak kullanılan perde ya da parmaklıklar ile ayrılmış kısımdır. Arapça'da tonoz anlamına gelir.
Bir kulenin içinde yer alan çanın bulunduğu odacıktır. Yükseklik, çanın sesinin geniş bir alanda duyulabilmesini sağlar. Çan kulesi genellikle bir klise yapısının parçası olmakla birlikte, her zaman yapıya bitişik olmak zorunda değildir.

Bahçe Köşkü

Her yanı açık ancak üstü örtülü, çardak benzeri yapı. Bahçe köşkünün yapımında çeşitli malzemeler kullanılabilir. Genellikle bahçe köşkleri manzaraya hakim noktalara yerleştirilirdi. Belveder olarakta adlandırılabilir.

Gaudi, Antonio

Kendine özgü ve bezemeleri ile ayırt edilen binalar tasarlayan modern İspanyol mimardı. Gotik üslup ile geleneksel İspanyol mimari öğelerini kendi tarzıyla bütünleştirmiştir. Yoğun taş işçiliği ve seramik kullanmıştır. Görselde, İspanya, Barselona'da inşa edilmiş Casa Battlo görülmektedir. İskeletvari balkona sahip...

Eklektik

Bir çok üslubun bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Mimarlıkta eklektisizm tek bir yapıda farklı mimari dönemlere ait özelliklerin birlikte kullanılmasıdır. Popüler olmuş bir yaklaşımdır. Görselde İtalya, Mantua'da her yapılışında o dönemi yansıtan üslubun kullanıldığı Duomo di Mantova görülmektedir.

Son Yazılar

0BeğenenlerBeğen
77TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et
196TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone