Ha ha

Bahçenin kesintisiz bir şekilde devam ediyormuş gibi algılanması için görünmeyecek şekilde tasarlanmış sınır öğesidir.  Ha ha tarzı bahçe duvarı, yüzeyi taş kaplı hendek ya da kanalla bahçeyi sınırlar ve yeşilliklerle sarılıdır. Görselde, Suffolk, Melford'da çift taraflı hendekten oluşan bir...

Güzel Kent Hareketi

Kuzey Amerika'da başlayan kentsel yaşamın getirdiği sorunlara çözümler getirmeye yönelik reform hareketidir. Çekici kentsel alanlar oluşturmaya, anıtsal mimari yapılar tasarlamaya uğraşmıştır. Hareket sütun dizili ve kubbeli anıtsal kamu yapıları ile tanınmaktadır. Görselde Washington DC kentindeki National Mall görülmektedir.

Gökdelen

Çok katlı yapılara verilen isimdir. Kulelerden ayıran özelliği gökdelenlerin içinde yaşanabilir olmasıdır. Gökdelen yapımında betonarme kullanılmaktadır. Kurala göre bir yapının gökdelen sayılabilmesi için en az 150 metre yüksekliğe sahip olması gerekir. Görselde, Malezya'daki Petronas Towers görülmektedir.
On sekizinci yüzyıl ortalarında İngiltere'de ortaya çıkan, döneme hakim olan klasik üsluplara karşılık Ortaçağ biçimlerini canlandırmayı hedefleyen mimarlık hareketidir. On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda ortaçağdakinden daha fazla sayıda Gotik bina yapılmıştır. Görselde, İngiltere, Londra'daki Westminster Sarayı görülmektedir. Charles Barry...

Gotik

Ortaçağ'da Avrupa'da  ortaya çıkmış taş malzeme ile inşa edilen mimari üsluptur. Gotik mimarlığın özellikleri, sivri kemer, tepe pencereleri, tonozlar ve uçan payandalardır. Gotik yapılarda duvar kalınlıkları azalmış, ince ve hafif görünümleri ile  görkemli bir mimari etki yakalanmıştır. Görselde Paris'teki...

Gingerbread Evler

Viktorya döneminde aşırı süslemeleri ile dikkat çeken mimari üsluptur. Bu evlerde çok fazla renkli boya kullanılmakta ve Gotik ahşap işçiliği kullanılmaktadır. Gingerbread evleri ismini, Grimm Kardeşleri'in ünlü olan 'Hansel ve Gretel' masalındaki cadının kurabiye evine olan benzerliğinden dolayı almıştır....
Bu dönemde klasik oran ve simetri ilkeleri benimsenmişti. Barok döneminin estetik anlayışını takiben gelen dönemde, Gotik öğeler kullanılmıştır. Dengeli yapıları, sade ve süslemesiz cepheleri ile tanınmaktadır. Görselde, Bath kentindeki  Royal Crescent yapısı görülmektedir.

Genius Loci

Bir bina veya yerin, kendine özgü atmosferidir. Genius Loci yerin ruhu anlamındadır. Bir yer vaya binanın peyzaj tasarımı ya da ışığın kullanımı ile güçlendirilebilir.

Gehry, Frank

Frank Gehry 1929 Kanada, Toronto'da doğmuştur. Gehry'e ün kazandıran yapı, İspanya'daki Guggenheim Müzesidir. Mimar, tasarım aşamasında yırtılmış ve buruşmuş kartonlardan maketler üretir sonra bu maketleri bilgisayar programı sayesinde mimari çizimlere aktarırdı. Görselde, İspanya'daki Guggenheim Müzesi görülmektedir. Bu yapı dinamik...

Gaudi, Antonio

Kendine özgü ve bezemeleri ile ayırt edilen binalar tasarlayan modern İspanyol mimardı. Gotik üslup ile geleneksel İspanyol mimari öğelerini kendi tarzıyla bütünleştirmiştir. Yoğun taş işçiliği ve seramik kullanmıştır. Görselde, İspanya, Barselona'da inşa edilmiş Casa Battlo görülmektedir. İskeletvari balkona sahip...

Gargoyle (Çörten)

Taş veya ahşaptan, garip formlara sahip çörtenlere 'gargoyle' denir. Çörten drenaj sisteminin bir öğesidir. Suyu duvar yüzeyinden uzaklaştırır. Ortaçağ Avrupa'sında grotesk biçimlerin kötü ruhları korkuttuğuna inanılması kiliselerde gargoyle adı verilen çörtenlerin kullanılmasına sebep olmuştur.

Gabyon Duvar

Gabyon, taş veya toprak ile doldurulmuş metal kutudur. Bu kutular kafes şeklindedir. Erozyonu önlemek  baraj oluşturmak ya da temellerde kullanılır.  Gabyon duvarlar eskiden askeri birlikleri korumak için yapılan, askeri yapılar olarakta kullanılmıştır. Çağdaş mimaride gabyon duvarlar, canlı estetik görünümü...

Friz

Saçaklıkta, arşitrav ve kornişin arasında yer alan heykellerle süslü yatay parçadır. Friz binanın süslenmesi için kullanılan dekoratif bir öğedir. Görselde, ABD Senato Binası'nda Rotunda adı verilen salon görülmektedir. Burada Amerika tarihinden sahnelerin betimlendiği friz görülmektedir.

Fresk

Islak duvar sıvası üzerine boya uygulayarak yapılan resim sanatıdır. Genellikle Freskler çok renkli olur, klasik, mitolojik yada dini konuları işlerlerdi. Bu teknikte suyla karıştırılan renkler ıslak harç, alçı vb gibi şeyler üzerine uygulanarak renklerin emilmesi sağlanırdı.

Foster, Sör Norman

1935 yılında Manchester'da doğdu. 1975 yılında İngiltere'de 'Willis, Haber and Dumas ofis binasını tasarlamış genç bir mimardır. Yirmi birinci yüzyıl mimarlık hareketinin de öncülerindendir. Mimar, modernist tasarım yaklaşımı ile ekolojik duyarlılığa yönelmiştir. Görselde Londra'daki Swiss Re Headquarters binasının tasarımı...
Yirminci yüzyıl modern mimarisi binanın formunun işlevine göre şekillenmesi görüşünü benimsemiştir. Biçimin işlevi takip etmesi gerektiğini savunmuştur. Mimaride süslemeye karşı olup sade ve basit tasarımlara yönelinmiştir.

Fascia

Klasik mimaride saçaklık kısmının parçasını oluşturan, düz ve yatay bant. Fascia, Latince bir kelimedir ve bant ya da kapı çerçevesi anlamını taşır. Günümüzde ise çatı kirişleri ya da merteklerin bitişini kapayan parçadır.

Fallik Mimari

Bilinçli ya da bilinçsizce göndermede bulunan yüksek yapılardır. Bu tür yapılar tarih boyunca bereketi, erkek cinsel organını temsil etmiş fallik semboller biçimindedir. Görselde, 1976 yılında Fransız mimar Roger Tailibert tarafından tasarlanmış bu yapı dünyanın en yüksek eğimli kulesine sahiptir.
Romanesk ve Normandiya mimari dönemlerinden sonra, Gotik döneminden önce gelen İngiliz mimari üslubudur. Bu mimari dönem mimarisinde kapı ve pencere açıklıklarında sivri kemer dikkat çekmektedir. Sivri kemerler güzel görünümünün yanında üzerine binen taş yapının ağırlığınıda dağıtır.  Görselde Salisbury Katedrali...
Kraliçe I. Elizabeth hükümdarlığı zamanında gelişmiş erken dönem İngiliz rönesans mimarisidir. Geniş ve yüksek Elizabeth konutlarında sıklıkla Ortaçağ şatolarını andıran simetrik kuleler bulunur. Bu kuleler bazen kraliçenin adının ilk harfi olan 'E' harfi biçiminde yapılırdı. Görselde 'Coughton Court' yapısı...
- Advertisement -

Powered by Creative Market

Son Yazılar

0BeğenenlerBeğen
77TakipçilerTakip Et
0TakipçilerTakip Et
197TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone