Çağın Ruhu

350

Zeitgeist, çağın veya zamanın ruhu anlamına gelir. Bu terim mimarlık ve tasarımda çağın estetiğine uygun olan şeyler için kullanılır. Görselde Marsilya’da Le Corbusier’ye ait Unite d’Habitation binası görülmektedir. Bu yapı modernist mimarlık çağını yansıtmaktadır.