Büyük Parantez

294

Büyük kıvrımlı parantez en fazla matematik veya metin gösterimlerinde kullanılır. Büyük parantezler birlikte oldukları düşünülen metin parçalarını çevreler.