Brütalizm

361

Mimari bir akımdır. Akımın en ayırt edici özelliği, bürüt beton kullanımıdır. Brütalist mimarlıkta, tekrar eden geometrik, açılı formlar ve dokulu yüzeyler kullanılır. Görselde Londra National Theatre görülmektedir.