Braille

302

Görme engelli insanlar için oluşturulmuş, harfler ve sayılar için tasarlanmış kabartma noktalar ile tasarlanmış okuma yazma yöntemidir. Braille sistemi Louis Braille  tarafından 1821 ‘de tasarlanmıştır. Noktaların varlığına ve yokluğuna dayanan dikdörtgen martis kullanılır. Noktalama imleri, özel nokta kombinasyonlarıyla temsil edilir.