Bölme İşareti

297

Noktalama işareti olarak kullanılan tipografik semboldür. Bölü çizgisi, eğik çizgi ve yatık çizgi olarak da anılır. Ve/veya gibi kelimeler veya kelime grupları arasında açık ve güçlü bağlantılar kurma amacı taşır. Şiirdeki bir dizenin sonunu belirtmek içinde kullanılabilir.