Bodoni, Giambattista

176

Bodoni adıyla bilinen yazı karakterini tasarlayan gravürcü, matbaacı ve tipograficidir. Bodoni’nin yüksek teknik becerisi karakterlerin oluşumunda etkisi büyüktür.