Birleştirilmeli Yazımlar

167

Belli harflerin yan yana gelerek oluşturduğu karışmayı önlemek için iki veya üç karakterin tek bir öğe oluşturacak şekilde birleşmesidir. Yukarıdaki tasarım GO GO Plastik için Jam Factory tarafından tasarlanan kimliktir.