Bilgisayardan Kalıba

213
Woman straightening paper under machine

Tasarlanan işi baskı kalıbına aktaran, görüntüleme teknolojisidir. Geleneksel baskı yönteminde tasarım önce filme daha sonra baskı kalıbına aktarılır.  Çıkabilecek problemlerin en aza indirgenmesi gerekir.