Bilgisayardan Kalıba

204

Tasarlanan işi baskı kalıbına aktaran, görüntüleme teknolojisidir. Geleneksel baskı yönteminde tasarım önce filme daha sonra baskı kalıbına aktarılır.  Çıkabilecek problemlerin en aza indirgenmesi gerekir.