Baştan Başa Harf Boşluk Düzeni

285

Bir kelimedeki veya metindeki karakterlerin arasındaki boşluk miktarı baştan başa değiştirilebilir. Dijitalleşmeyle birlikte, harflerin birbirine yakın ve hatta negatif boşluk şeklinde düzenlenebilmesi olanaklı oldu. Yazı büyüklüğü arttıkça karakterlerin arasındaki boşluk da artmış olur. Büyük yazılarda harf boşluk düzenini azaltmak gerekir.