Bağlantı

204
Shopping Internet Digital Connection Networking Concept

Bir web sitesi ve ya diğer dijital mecrada, tıklanarak bir sayfadan başka bir sayfaya geçişi sağlayan arayüzdür. Bir link, sayfa menüsüne veya sayfadaki bir objeye girişi sağlar.