Arts and Crafts Hareketi

346

Etik tasarım anlayışını geliştirmeye çalışmış bir tasarım hareketidir. Mimarlıkta zanaatkarlığa yer verilmek isteniyordu. Philipp Web ve William Morris’e ait Red House bu hareketin ürünüdür.