Armacılık

220

Hanedan armalarını araştırmak, arma tarihleri hakkında çalışmak ve bunların sınıflandırılması gibi özelliklere sahip olan mesleğin ismidir. Yukarıdaki görsel Britannica.com adres kaynaklıdır.