Anıtsalcılık

233

İdeolojik ya da sembolik bir işleve sahip olan büyük ölçekli yapılar üreten mimari anlayıştır. Kuveyt Kuleleri buna en iyi örnektir. Üç betonarme kuleden oluşur. Ayrıca içinde restoran, manzara izleme kulesi ve su deposu yer alır. En küçük kule elektrik dağıtımını kontrol ederken, ortanca kule su depolar.