Anıt

231

Bir kişi veya olayı hatırlamak için inşa edilmiş yapılardır. Bu anıtlar çok farklı biçimde olabilir; mezar, heykel ya da çeşme gibi. Her dönemde inşa edildikleri gibi önemini yirminci yüzyılda arttırmıştır.