Alt Oyma

215

Altı Oyulmuş Harf : Zeminli işlerde en alttaki mürekkepli alanda, o katmanın üzerine basılacak bir görüntünün tam altına gelen yerin oyulması işlemidir. Bu işlem sayesinde üste basılacak rengin alttaki zemin renginin etkisiyle değişime uğramasının önüne geçilebilir. Buna örnek olarak fotoğraftaki ilk üçlü örnek gösterilebilir. Cyan mürekkebin basılı olduğu katman üzerine basılacak görüntünün şeklinde oyulmuş olduğu görünüyor. Böylece sonuç alttaki cyan mürekkepten etkilenmemiş bir ”c” harfidir.

Altı Oyulmamış Harf: Bir görüntü zemin oyulmadığı zaman başka bir etki verecektir. Cyan renkli zeminde c harfi için yer açılmadığından doğrudan cyan üzerine basılcaktır. Ve sonuç rengi değişmiş bir ”c” harfidir.