Alfabe

365

Bir dili yazmak için kullanılan harf veya semboller bütünüdür. Çoğu alfabeler ünlü ve ünsüz seslerden oluşur. Ancak bazı sistemlerde kelimeler için semboller kullanılır. Günümüzde kullanılan alfabelerin çoğu Latin alfabesinden türemiştir. Yukarıda Fenike alfabesi görülmektedir.