Adım ve Tekrar

256

Bir nesnenin tekrarlanmasıdır. Adım, nesnenin tekrar edeceği mesafeyi, tekrar ise nesnenin tekrarlanma sayısını belirtir.