EN YENİ İÇERİKLER

Cineware for Illustrator Eğitim Seti

Cineware for Illustrator, Adobe Illustrator kullanan tasarımcılar için geliştirilen bir eklentidir. Cinema 4D belgelerini Adobe Illustrator içine yerleştirerek hazırladığınız vektör veya raster imajlara sahip tasarımınızı 3D modele kaplama olarak...

Düz Anlam

Bir görüntü ya da grafik çalışmanın düz, birincil anlamıdır. Mecazi anlam içermez. Görseldeki kadın fotoğrafının düz anlamı, onun sadece bir kadın fotoğrafı olmasıdır. Görüntüden daha fazla anlam, örneğin kadının...

Gözlemsel Çizim

Üç boyutlu nesneleri düz bir yüzeye aktarma eylemidir. Çizgiler, biçimler, kenarlar vb anlanlar illüstratör tarafından oluşturulur. Gözlemsel çizim, illüstratörün eğitiminde olmazsa olmazlarındandır. Görsel, Chris Dent tarafından yapılmıştır.

Engelliler İçin Düzenlemeler

Kamu yapılarının herkesin erişebileceği şekilde tasarlanması yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Örneğin, mimari tasarımlarda kapı genişliği ve uzunluğu, basamak yükseklikleri, korkuluk yükseklikleri, rampa uzunlukları gibi konular kurallara bağlanmıştır.  Bu sayede...

Ergonomi

İnsan ve çevresi arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Ergonomik olarak tasarlanan bir şey, kişilerin en az çabayla en yüksek verimi alabilmesini amaçlar. Ergonomik olan tasarıma sahip aleti nasıl kullanmamız gerektiğini...

Etik

Etik Batı felsefesinde üç düşünce ekolüne göre ayrılabilir. Birincisi, Aristo kaynaklıdır ve erdemlerin, bu erdemlere sahip kişinin hem de o kişinin içinde yaşadığı toplumun yararına sergilenmesi olduğunu belirtmiştir. İkinicisi...

Enstalasyon (Yerleştirme)

Yere bağlı olan bu sanat içinde yer aldığı fiziksel çevrenin bağlamı ile ilişkilidir. Enstalasyon, yapıldığı yerdeki bağlama anlam verir fakat bu bağlam dışına çıktığında anlam kaybına uğrar. İç mimarlık...