Gotik Canlandırmacı Üslup

19. yüzyılda popüler olmuş mimarlık üslubudur. Özellikle klise mimarlığında...

Hızlı ve Küçük Eskiz

Çok sayıda fikir üretilmesi amacıyla küçük ve hızlı çizilmiş...

Em ve En

Bir em, metal döküm büyük M harfinin kapladığı kare...

El Çizimi

Kağıt veya ekran üzerindeki el ile yapılmış tipografidir. El...

Duygu İkonu

Elektronik iletişimde duyguları ifade etmek için kullanılan karakterlerdir. Duygu...

Hareketli Yük

Bir yapının günlük kullanımı içinde taşıdığı dinamik yüktür. Bir...

4K Videolar, Premiere Pro ve Hangi Bilgisayar

2020'de internetin %80'nin videodan oluşacağını düşündüğümüzde prodüksiyon ve post-prodüksiyon...

Hanedan Arması

Bir hanedanlığın simgesi armadır. Genellikle klasik yapı alınlıklarında ya...

Hikaye Anlatıcılığı

Görsel, yazınsal veya sözel yöntemlerle olayın aktarımının sağlanmasıdır. Bir...

Hiciv

Mizah yoluyla, ahmakça insan davranışlarının, fikirlerin, mevcut durumların düzeltilmesinin...

Hiyeroglif

Mısırlılar tarafından oluşturulan, kutsal olarak kabul edilen eski resim-yazı...

Geometri

Geometri, Yunanca kelime olan geometria'dan gelmiştir. Geometri, objelerin boyut,...

Adobe XD (Experience Design) ile Zeplin Entegrasyonu

Adobe XD (Experience Design) üzerinde hazırladığınız GUI tasarımlarınızı farklı...

Hayal Gücü

Fikirler, kavramlar oluşturma yetisidir. Bu yaratıcı yetenek problemler için...

Haritalar

Uygarlığın gelişimi boyunca dünyanın haritaya dökülmesi zorunluydu. Askeri harekatlar,...

Halk Sanatı

Avrupa'daki köylülerin ürettiği dekoratif sanat ve el sanatı yapıtlarının...

Greenaway, Kate

On dokuzuncu yüzyıl çocuk kitabı illüstrasyonu alanına öncülük etmiş...

Profesyonel çöpçatanlık kolaylaştı.

Evet, başlık aynen okuduğunuz gibi; Profesyonel çöpçatanlık kolaylaştı. Adobe XD için ücretsiz...

Düzeltme İptali (Kalsın)

Hataları belirtmek amacıyla, matbaacılar, tasarımcılar, editörler ve müşteriler arasında...

Düğme & İplik

Zarf bağlama biçimidir. İki düğme arasındaki iplik zarfın kapalı...

Grafik Tasarım

Grafik tasarım, metin ve görselin etkili biçimde kullanılmasıyla kavramların,...

Görsel Dil

Fikirlerin kişilere iletimi için görsel imgelerin kullanılması ve bunlarla...

Graffiti

Duvar üzerine kazıma ve karalamalardan metro araçları, karavanlar ve...

Cinema 4D & Videmy İş Birliği

Maxon Cinema 4D 3D modelleme programının yanında After Effects...

Göz Yanılması

İki boyutlu çalışmalarla yanılsama yaratılması ve bakan kişinin üç...

Düz Anlam

Bir görüntü ya da grafik çalışmanın düz, birincil anlamıdır....

Gözlemsel Çizim

Üç boyutlu nesneleri düz bir yüzeye aktarma eylemidir. Çizgiler,...

Engelliler İçin Düzenlemeler

Kamu yapılarının herkesin erişebileceği şekilde tasarlanması yasalarla zorunlu hale...

Ergonomi

İnsan ve çevresi arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Ergonomik olarak...

Etik

Etik Batı felsefesinde üç düşünce ekolüne göre ayrılabilir. Birincisi,...

Enstalasyon (Yerleştirme)

Yere bağlı olan bu sanat içinde yer aldığı fiziksel...

Görsel Çarpıcılık

Duygulara hitap ederek davranışlarda değişime yol açan ani ve...

Gillaray, James

En büyük hicivci olan Gillaray, İngiliz illüstrasyon tarihinin öncülerindendir....